آخرین اخبار

هوای تهران

  • هوای تهران

    هوای تهران “سالم” است

    با توجه به کاهش حجم تردد در سطح شهر و خروج بسیاری از شهروندان، هوای تهران در وضعیت سالم قرار گرفت.     خبرنگار | به گزارش سایت خبری خبرنگار، بر اساس اعلام شرکت کنترل…

  • هوای تهران

    هوای تهران سالم است

    شاخص کیفیت هوا در پایتخت در حال حاضر بر روی عدد ۸۳ قرار گرفته و هوا در شرایط سالم است. خبرنگار | شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۳ قرار گرفته و…